Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2009

Στόχοι-Κόσμος 6

1. Να έχουμε μέχρι το νέο έτος πάνω από 200.000 πόντους.

2.Να έχουμε μέχρι το νέο έτος πάνω από 70 μέλη.

3. Να έχουμε μέχρι το νέο έτος κάτω απο 3 εχθρόυς

4 . Να έχουμε μέχρι το νέο έτος πάνω από 23 συμμαχίες και πάνς από 10 συμβάσεις ειρήνεις.

5. Να έχουμε πάνω από 15 μέλη μέχρι το νέο έτος με πάνω από 2 χωριά.

6. Να έχουμε κάτω από 5 ανένεργα μέλη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου